PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

      Yükseköğretim Kurulu tarafından 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında, Sakarya Üniversitesi'ne mezun öğrencilere yönelik Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı için %40'ı diğer üniversitelerin mezunlarına olmak üzere 500 adet kontenjan verilmiştir.

      SAÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi ile “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge” ekli dosyada yayımlanmış olup, sadece bu bölümlerden mezun olanlar başvurabileceklerdir.

      Başvurular 31.08.2010 – 06.09.2010 tarihleri arasında http://www.obis.sakarya.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra http://www.obis.sakarya.edu.tr/basvuru_forms adresinden online olarak yapılacaktır. 2000 yılından daha önce girişli SAÜ mezunları ile diğer Üniversitelerden mezun olanların ise aynı tarihlerde Sürekli Eğitim Merkezine (SAÜSEM) şahsen başvurmaları gerekmektedir. Formasyon hakkında 0264 295 5451 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

      Değerlendirme Ağırlık Genel Not Ortalamasına göre en yüksekten başlayarak kontenjan dahilinde sıralanacaktır. Asil ve yedeklerin ilanı 08 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olup, asillerin kayıtları 13-14 Eylül 2010 tarihlerinde, yedeklerin kayıtları ise 16-17 Eylül 2010 tarihlerinde yapılacaktır.

      (*)Pedagojik Formasyon Eğitimi SAÜ Sürekli Eğitim Merkezinde verilecek olup, Mezun öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim gideri yıllık 1200 TL. olup iki eşit taksitte kayıt yenileme tarihlerinde ödenecektir.

      “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge” ‘de yer alan bölümlerde halen öğrenci olup hazırlık sınıfı ve bir yıl kayıt dondurmuş olan öğrenciler hariç olmak üzere 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında üçüncü sınıfa gelen öğrenciler de http://www.obis.sakarya.edu.tr/basvuru_forms adresinden başvurabilirler.(*)SAÜ Senatosunun 19.08.2010 tarih 352/21 sayılı Senato Kararı gereği.