Ana Sayfa
Duyurular
667 Sayılı Khk İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri Hakkında Duyuru

667 SAYILI KHK İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ HAKKINDA DUYURU

667 sayılı KHK ile kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından ÖSYM tarafından Üniversitemize lisans ve önlisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı  tarafından belirlenmiştir. Sadece bu döneme münhasır olmak üzere öğrenciler Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait ilk üç taksitin tamamını 20 Aralık 2016 tarihine kadar, kalan diğer 6 taksiti ise Ocak ayından başlamak ve Haziran ayı dahil olmak üzere her ayın en geç 20’sine kadar ödeyeceklerdir. Bundan sonraki yıllarda ise öğrenim ücretleri Eylül ayından başlamak üzere 9 eşit taksitte ve her ayın en geç 20’sine kadar banka hesabına yatırmak suretiyle ödenecektir.

Öğrenim ücreti ödemeleri 09 Aralık 2016 tarihinden itibaren Garanti Bankasının bütün şube veznelerinden, Garanti İnternet Bankacılığı ve Garanti ATM’lerinin Üniversite Ödemeleri kısmından TC Kimlik Numaraları ile yapılabilecektir.

Öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler, kayıt yenileme yapmayan (Pasif öğrenci) durumuna düşecek ve  öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır.

Öğrenim Ücretleri tablosundaki tutarlar hakkında detaylı bilgi almak için Harçlar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilebilecektir. Tablolardaki tutarlara istinaden fazla ya da eksik hesaplama durumlarına göre mahsup işlemi ya da ilave ücret alma yoluna gidilebilecektir.

Özel öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

ÖSYM tarafından burslu yerleşen öğrencilerin, ÖSYM’nin yerleştirmede kullandığı bursluluk  oranları geçerli olacaktır. Bunun haricindeki öğrenciler ilgili programın öğrenim ücretini ödeyecektir.

Ödenecek ücretin tespitinde öğrencilerin 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait ödemeleri; banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi ve ya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamaları şarttır.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarından eğitim öğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş, ancak başarısızlıkları nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin derslere devam zorunlulukları bulunmadığı da dikkate alınarak bu öğrenciler sadece başarısız olduğu derslere ilişkin sınavlara girerek mezuniyete hak etmeleri durumunda; öğrencilerin kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (Program öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) dersin toplam AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarın yarısını her bir dersin sınavı için öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarından eğitim öğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş veya öğrenim süresinde mezun olamamış öğrencilerden dönemde en fazla üç ders alması gereken öğrenciler; kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (Programın öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) kalan derslerin her birinin AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarını öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir.

Mezun aşamasına gelmiş veya öğrenim süresinde mezun olamamış öğrencilerden ilgili dönemde üç dersten fazla ders alması gerekenler dönem ücretinin tamamını ödeyeceklerdir.

İlgili öğrencilerimize duyurulur

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama ve ücret tablosu

Öğrencilerin Öğrenim ücretleri listesine ulaşmak için tıklayınız.  (güncelleme tarihi: 25.04.2017 )